dom_seniora_lawendowy_zakatek
Porady,  Uncategorized

KOMUNIKACJA Z CHORYM

Komunikacja z chorym otępiennym

Opieka nad osobą z otępieniem wymaga od opiekuna ogromnego zrozumienia, cierpliwości oraz umiejętnego słuchania.

W miarę, gdy choroba postępuje, może dochodzić do stopniowego pogarszania możliwości porozumiewania się chorego z otoczeniem. Podopieczny zapomina nazw przedmiotów, zaczyna mieć problemy z wyrażeniem tego, co chce nam przekazać, wiele razy powtarza te same informacje oraz nie kończy wypowiadanych zdań.

Należy pamiętać, że w kontakcie z chorym otępiennym bardzo dużą rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, czyli mimika, gesty, dotyk, uśmiech. Mogą one wspomagać kontakt słowny lub całkowicie go zastąpić.

Zasady komunikacji z chorym otępiennym:

 • Stymulacja aktywności językowych (zachęcanie do rozmowy na tematy, które są przystępne dla chorego, np. wspomnienia z przeszłości, dzieciństwa)
 • Stworzenie odpowiednich warunków do rozmowy, bez namiaru bodźców, hałasu, przy zamkniętych drzwiach lub oknie, a także przy wyłączonym telewizorze, czy też radiu
 • Podczas rozmowy należy stanąć z chorym ,,twarzą w twarz” oraz należy starać się utrzymywać kontakt wzrokowy i dotykowy
 • Należy pamiętać, że osoba chora nadal odczuwa emocje, nawet gdy nie rozumie, co się do niej mówi
 • Nie rozmawiaj o chorym, np. z lekarzem, w jego obecności
 • Warto w tracie rozmowy przypominać choremu, gdzie się znajduje, co się dzieje w danym momencie. Pomoże to zachować poczucie bezpieczeństwa
 • Jeżeli osoba chora w czymś się myli, nie staraj się za wszelką ceną wyprowadzać jej z błędu
 • Komunikacja z osobą niedosłyszącą

Komunikacja z osobą niedosłyszącą

Na samym początku warto zorientować się, jak duży jest stopień niedosłyszenia oraz czy nie zachodzi potrzeba stosowania aparatu słuchowego.

Należy pamiętać, że osoba niedosłysząca bazuje na przekazie kanałem wzrokowym.

Zasady komunikacji z osobą niedosłyszącą:

 • Podopieczny z niedosłuchem powinien dobrze widzieć twarz osoby, z którą rozmawia
 • Gdy chory siedzi lub leży, należy dotknąć jego ramienia lub ręki, aby zwrócić na siebie uwagę
 • Należy mówić wolno, krótkimi zdaniami, wyraźnie, nawet kilkukrotnie powtarzając wypowiadane zdania, aż podopieczny je zrozumie
 • Należy stawać po stronie ucha, na które podopieczny lepiej słyszy
 • Należy wzmacniać komunikat mimiką twarzy, gestami oraz postawą ciała

Komunikacja z osobą niedowidzącą

Zasady komunikacji:

 • Rozmowę należy prowadzić w miejscu bezpiecznym dla osoby niedowidzącej, gdzie nie jest narażona np. przewrócenie się lub potrącenie
 • Podczas rozmowy należy unikać miejsc, w których jest hałas oraz złe oświetlenie
 • Warto wspomagać przekazywane informacje opisem słownym przedmiotów oraz zjawisk.

Autor: Anna Pietruszka

BEZPŁATNY EBOOK